Silikatmaling

Adolf Wilhelm Keim

Bakgrunn

En silikatmaling er en uorganisk (mineralsk) maling som er diffusjonsåpen, og er derfor særdeles godt egnet til pussfasader i motsetning til organiske malinger. Bindemiddelet i en silikatmaling er vannglass.
Vannglass utvikles ved å knuse kvartsstein og varme denne opp til ca. 1450 grader. Dette utvikler en flytende glassklar blanding som vi kaller vannglass. Håndverkeren og vitenskapsmannen Adolf Wilhelm Keim patenterte silikatmaling i 1878.

Mineralsk

Fordi silikatmaling er en mineralsk maling som knytter seg til pussunderlaget vil den få en helt annen effekt på en pusset fasade enn en organisk maling. Organiske malinger danner en film utenpå pussen. Silikatmalingen «herder seg sammen» med pussen og blir en del av pussen. På den måten reduseres avflakingen som man ofte ser med en organisk maling, samt at pussen får «puste», og en pussfasades forventede levetid øker.

silikatmalingMalingsfjerning

En av de tingene som er spesielt med denne typen maling er at den ikke er egnet til å male utenpå annen (organisk) maling. Det er derfor anbefalt å fjerne eksisterende maling på fasaden før man maler med silikatmaling. Påfører man silikatmaling på gammel maling, vil man risikere at den gamle malingen flaker av. Den nye malingen som da er festet til den gamle vil nødvendigvis også følge med.

Det er i de senere år utviklet spesielle silikatmalinger som også kan påføres organiske underlag. Man bør likevel huske at silkatmalingens diffusjonsåpenhet og brannhemmende egenskaper ikke vil komme til sin rett der underlaget er «tettet» med en organisk maling.

Brannhemmende

En annen viktig egenskap for en silikatmaling er at den ikke er brennbar, og heller ikke avgir giftige gasser ved brann. Påføring av en silikatmaling i f.eks. en innendørs trappegang eller en annen rømningsvei vil være en særdeles god investering. Denne brannhemmende egenskapen kan også være lønnsomt å ta med seg inn i boligen sin, der hvert sekund teller i tilfelle brann.

Organiske malinger derimot vil utvikle farlige gasser når de blir utsatt for de høye temperaturene ved en brann. Som man vet er det ikke brannen som tar liv, men røykutvikling og avgassing.

Statisk elektrisitet

En annen egenskap som skiller silikatmalingen fra organisk maling er statisk elektrisitet. Ser man på egenskapene til en plastikkmaling, kan man lett forestille seg at småpartikler som flyver i vinden langs husveggene fører til statisk elektrisitet og vil «trekke til seg» støv og andre organismer. En mineralsk maling vil ikke "lades statisk" på dette viset, og vil derfor ikke «trekke til seg» støv og organismer på samme vis. 

På innvendige flater vil jo dette kunne føre til problemer for en bestefar som liker å gni en ballong i hodet på poden. og få den til å klistre seg til taket eller veggen.

Problemområder

Etter å ha ramset opp alle disse fordelene med en silikatmaling vil det være på sin plass å skape litt balanse ved å vise til problemområder for silikatmalingen. En silikatmaling vil være mer utsatt for ujevnt sug i underlaget, og man kan derfor få litt sjatteringer på fasaden.

For å oppnå gode resultater ved bruk av silikatmaling er det viktig at man vet hva man gjør. Det må vurderes hvor sugende underlaget er, sjekkes for fuktighet og temperatur, samt at det må påføres på riktig måte. Kravet til den som utfører en slik jobb er langt høyere enn ved organiske malinger. Det er ikke alle forunt å få til et godt resultat når man skal male med silikatmaling. Hos oss har vi skaffet oss erfaring om silikatprodukter etter mange års utførelse med nettopp denne type produkter. Vi har malt med silikatmaling på en rekke store bygninger i Trondheim.

Vi har også lasert bygninger med silikatprodukter for å piffe opp en falmet fasade.

Andre Bruksområder

Det finnes mange produkter i silikat-sortimentet. En av disse er lasur.

Lasering er påføring av et delvis transparent produkt på en heldekkende flate. Hele poenget er at man skal ikke påføre et visuelt heldekkende produkt, slik som en maling er. Ved lasering vil skader og flekker bli synlig etter behandlingen.

At det finnes silikat-lasur gir oss nye muligheter for en del bygninger som sliter med en falmet skjønnhet. Vi har brukt en slik lasur på en bygning i Stiklestadveien, og bildet viser forskjellen på før og etter behandling. Det vises veldig tydelig hvilken glød lasur-behandlingen ga veggene.