Lademoen Kirke, utvendig

Fasaderehabilitering, Lademoen Kirke

Innherredsveien 78, Trondheim

Lademoen Kirke er Trondheims nest største kirke. Den ble innviet 15. november 1905, og har idag rundt 500 sitteplasser. Veggene er bygget av granitt (råkopp) med tegl innenfor. Fugene har sluppet inn vann mellom granitten og teglsteinen. Dette har vi nå forsøkt å gjøre noe med.

Oppdragsgiver:Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Tidsperiode:2013-2015
Gnr / Bnr:411 / 219
Kommune:5001 - Trondheim
Vernestatus:Listeført Kirke

Arbeider

I 2013 startet arbeidene med å skifte ut dårlige og skadde fuger i granitt-fasaden på Lademoen Kirke. Hvert år er en ny del av fasaden kledd med stillaser og presenning, og utskifting av dårlige fuger har vært utført.

Vi håper nå at granittfugene er blitt så tette som mulig, og at vi har funnet og fått tettet de stedene vann har trengt inn i kirken, slik at kirkerommet holder seg tørt. Samtidig er det håp om at fukt som ligger mellom teglveggene og råkoppen skal få mulighet til å tørke etterhvert som årene går.

Borgar Flønes hos Kirkelig Fellesråd i Trondheim var byggherrens representant for prosjektet som ble avsluttet i 2015. Da var tårnet, nord-, sør-, og vestveggene behandlet.

Hans Melhus har vært byggeleder, og Alf Waldum har vært rådgiver i prosjektet.

Under utførelsen av arbeidene på Lademoen Kirke er det blitt klart at behovet for denne utbedringen har vært større enn først antatt. Mellom råkoppen og teglsteinene er det svært høy fuktighet, noe man kan forvente vil vedvare, til tross for utbedringen. Utfordringen har vært å finne ut hvilke områder som har sluppet inn fukt, og fått stengt av dette. I tillegg er det innlagt jevnlige utluftingshull for å tillate at så mye som mulig av fukten i veggene slipper ut.

Du kan lese mer om kirken på Kirkens egen side for mer informasjon om Lademoen Kirke.

Bilder

Kartreferanse