Hjerkinn Stasjon

Restaureringsarbeider, Hjerkinn Stasjon

Jernbanestasjon, 2661 Hjerkinn

På Hjerkinn Stasjon ble det høsten 2015 foretatt en restaurering av venterommet for å få stasjonen til å fremstå mere lik det den gjorde opprinnelig da den ble åpnet i 1921. Den ble åpnet i forbindelse med utvidelsen av Dovrebanen, som ble utvidet fra Dombås til Trondheim. Hjerkinn Stasjon ligger 1.017 m.o.h. og har 2 plattformer.

Oppdragsgiver:ROM Eiendom AS
Tidsperiode:2015
Gnr / Bnr:1 / 4
Kommune:0511 - Dovre
Vernestatus:Vedtaksfredet

 

Arbeider

Oppdragsgiver: ROM Eiendom AS

Det er tatt fargetrapper og skrapet inn til første malerbehandling på alle underlag. Alle farger er prøvd tilbakeført til original utførelse. 100% korrekt vil det aldri bli, da overflatene har vært nedsmusset med støv, skitt, sot og lys.

Vår intensjon har vært å ikke fjerne noe av den opprinnelige behandlingen. Så i bunn på alle flater er det originale intakt. Opp gjennom årene har det opprinnelige blitt forsøkt kopiert med varierende grad av suksess.

Generelt så kan vi si at nyere lasur satt meget dårlig. Der denne satt så dårlig at det ikke var forsvarlig å behandle over, ble den fjernet med hornlim. Dette ble gjort for å ikke skade den originale behandlingen i bunn ved skraping.

Gulvene er slipt ned så langt det var trygt å gjøre, og deretter malt i original farge. Tidligere er gulvene på Hjerkinn Stasjon slipt og malt så mange ganger at at det var umulig å komme ned til den originale utførelsen for å avdekke den.

Det er nedlagt en hel del arbeid på Hjerkinn Stasjon for å få et resultat som er i tråd med stasjonens opprinnelse. Dør- og vinduskarmer er lasert med stålkam for å få de tilbake til slik de engang var.

Sluttresultatet synes vi ble meget flott.

Om stasjonen

Stasjonen ble tegnet av av arkitekt Erik Glosimodt og åpnet i 1921 og ligger 1017 m.o.h. Hjerkinn Stasjon betegnes som arkitekt Glosimodt's hovedverk. Byggetid for stasjonen er oppgitt til årene 1918-1921.

Stasjonen ble i 1999 fredet, sammen med lokstallen. Fredningen omfatter godshusets interiør og eksteriør, samt et område rundt bygnongene med perrong og rester av hageanlegg.

(Kilde: ROM Eiendom AS)

Bilder

Kartreferanse