Britannia Hotel – Fasaderehabilitering i 2008

Fasaderehabilitering, Britannia Hotel

Dronningens gt. 5, Trondheim

Britannia Hotel er et av de siste keiserhotellene og er preget av århundreskiftets nybarokke idealer. Bygningen slik den fremstår idag ble tegnet av arkitekt Karl Norum, og ble ferdigstilt i 1897. Hotellet har 236 værelser og 11 suiter.
Britannia Hotel huser også «Palmehaven» som er en restaurant med en kapasitet på 450 personer. I senere tid har hotellet også fått egen spa-avdeling.

Oppdragsgiver:Trondheim Murservice AS
Tidsperiode:2008
Gnr / Bnr:401 / 293
Kommune:Trondheim

 

Arbeider

I 2008 ble det foretatt kjemisk malingsfjerning på Britannia Hotel. Fasaden var da blitt overmalt gang på gang med organiske malingslag. Dette gjorde sitt til at pussen under malingen hadde «pusteproblemer», noe som igjen førte til at pussen smuldret opp. På Britannia Hotel var fasaden og ornamenteringen så skadet at den gikk i oppløsning når malingen var fjernet.

Da vi begynte å fjerne malingen ble det fort klart at det var snakk om mange lag med organisk maling som var påført. Kanskje 10-12 lag med maling ble fjernet før pussreparasjonene var igang. Pussreparasjonene ble utført av Trondheim Murservice AS.

Når reparasjonene endelig var ferdige ble fasaden malt med silikatmaling. Silikatmaling har den egenskapen at den «puster», og vil derfor slippe ut fukt straks temperaturen øker, og fuktinnholdet i lufta minker. Mineralske malinger, slik som silikatmaling, har mange gode egenskaper som du kan lese mere om på temasiden for silikatmaling.

Organiske malinger har derimot den egenskapen at de utvider seg og gjør malingsfilmen tettere når temperaturen øker. Dermed vil fukt som er sluppet inn bli holdt inne i pussen, og føre til at pussen «råtner». Derfor vil man oppleve at fasaden kan se grei ut i mange år, inntil den begynner å falle ned.

Når en vegg har fått stå med en slik feilbehandling i mange år, vil det naturligvis sette igang en saltutfelling fra pussen. Denne prosessen kan man bremse eller redusere, men ikke stoppe. Derfor vil det nok i mange år fremover bli synlige saltutslag på fasaden til Britannia Hotel.

Bilder

Kartreferanse